ICE·SEA – ICE Social Economic Activities – er en socialøkonomisk virksomhed, der støtter og igangsætter aktiviteter, som styrker grønlandske lokalsamfunds bæredygtige udvikling.

Vores arbejde har fokus på forædling og branding af fisk og råvarer fra Grønland.

Hellefisk fra Qaanaaq - skånsomt linefiskeri fra havisen

Qaanaaq er verdens nordligste bosættelse. De lokale fangere fisker hellefisken skånsomt på langliner gennem huller i havisen på fjorden ved bygden Qeqertat. Fiskeriet starter midt i polarnatten i december og fortsætter frem til isen bryder op sidst i juni og midnatssolen hersker. Fisken trækkes op med håndkraft og køres med hundeslæde eller snescooter til Qaanaaq.

Det er denne unikke fortælling om fangerne, fiskeriet og livet i Qaanaaq-området, som er drivkraften i at bygge det brand i særklasse som både fangerne, Qaanaaq og fisken fortjener.

Samtidig er målet at sikre en god fortjeneste til fangerne og deres familier og at bidrage til en erhvervsudvikling i lokalsamfundet, der passer til områdets natur og kultur.

Udvikling nye opskrifter til nænsom rygning af hellefisk i en liga helt for sig selv.

I øjeblikket er vi ved at udvikle og teste helt nye opskrifter på rygning af hellefisk, som læner sig op ad grønlandske traditioner for rygning i jordovne som man har gjort det ved sommerfiskeriet i bunden af fjordene gennem generationer. Den inspiration, vi henter tager vi med over i mere moderne metoder, hvor målet er, at der kan ryges en større mængde uden at gå på kompromis med kvaliteten. Den nænsomme koldrygning bevarer de smagsbærende olier og gør, at vi opnår en blidere smag og en mere fast struktur i kødet. Som vi ser det er der potentiale til røget hellefisk i en liga helt for sig selv.

I denne sammenhæng anvender vi hellefisk, der fryses ind til minus 40 grader umiddelbart efter fangsten, når fiskerne lægger dem på havisen. Derfra køres de til frysehuset i Qaanaaq og sejles efterfølgende til Danmark med Royal Arctic Line. Udvikling af opskrifter, test og forsøg med rygning foregår indtil videre i vores eget køkkenlab.

ICE·SEAs målsætning, kort:

  1. At styrke branding, markedsføring, forarbejdning og forædling af Qaanaaqs råvarer, så de kan sælges til en højere pris end tilfældet er i dag.
  2. At bringe hellefisk direkte fra Qaanaaq til Danmark, så danske forbrugere kan få del i den gode fisk og den unikke fortælling om fangernes særlige og skånsomme fangstmetode.
    • Etablere nye former for lokale indtægter i fiskeriet og i afledte aktiviteter.
    • Styrke lokal organisering og medejerskab samt kompetenceudvikling.
  3. At den merværdi, der skabes, anvendes i Qaanaaqområdet med henblik at styrke en lokal bæredygtig udvikling og herunder at:
  4. På basis af de indhøstede erfaringer at udvikle værktøjer og metoder, der vil kunne anvendes for tilsvarende processer i andre områder.

Qaanaaq – Grønlands fattigste by

Birgitte Hoffmann og Kåre Hendriksen har siden 2014 gennemført en række forskningsprojekter i Qaanaaq om levevilkår og infrastruktur for at analysere muligheder og barrierer for erhvervsudvikling i området.

En konklusion er, at der er store erhvervspotentialer i området, som ikke udnyttes i dag. Et eksempel er fiskeri efter hellefisk, som kan bidrage til at øge fangernes, deres familiers og loksamfundets meget små indkomster.

Forskningen viser også, at der er store barrierer for at udnytte disse potentialer. Der er fx ikke opbygget en infrastruktur for salg i Danmark, ligesom hellefiskens meget fine kvalitet og høje sporbarhed i kombination med den unikke historie om fangerne i Qaanaaq ikke udnyttes til at differentiere hellefisken i markedet.

Omvendt er flere fangere og deres familier begyndt at supplere deres indtjening ved fiskeri af hellefisk. Det giver nye muligheder for at udvikle fiskeriet og skabe flere arbejdspladser i området.

En lille by på usikker grund

Qaanaaq er anlagt på en moræneskrænt med permafrost, som udfordres af den globale opvarmning. En lille by på usikker grund klemt inde mellem havisen på den ene side og indlandsisen på den anden, og hvor indbyggerne primært har levet af indtægter fra fangst og fra de lokale offentlige servicearbejdspladser i fx skolen, butikken og elværket.

Fangerne har i fællesskab besluttet at fortsætte traditionerne med at fange med harpun fra kajak, som det blev aftalt med Knud Rasmussen omkring 1930. Men fangsten af isbjørn, narhval, hvalros er faldende, dels på grund af verdenssamfundets restriktioner på fangsten af disse dyr og dels på grund af den globale opvarmning.

Lige nu er der en lille fiskefabrik med et meget lille frysehus. Der foregår stort set ingen forarbejdning af fisken og der er meget få arbejdspladser. Der er virkelig brug for at udvikle nye måder, der kan bringe hellefisken fra Qaanaaq frem til markedet i Danmark og EU. Og vel at mærke så fangerne i Qaanaaq får en indkomst som de og deres familier kan leve af.

Den gennemsnitlige husstandsindkomst i Qaanaaq er den laveste i Grønland, og det er svært for de unge at finde arbejde i byen. Der er samtidig stor boligmangel og mange boliger er i dårlig stand. Det skyldes ikke mindst den ustabile undergrund, så mange huse sætter sig, fordi man ikke har været opmærksom på at fundere og bygge i forhold til de lokale vilkår.

Qaanaaq i tal:

Etableret 1953 efter tvangsflytningen · 625 indbyggere · Gennemsnitsindkomst 136.750 kr. (100.000 kr. under nationalt gennemsnit) · 22% af unge over 18 år er uden egen bolig.

Qeqertat – bedste beliggenhed for fangst

Byen har ca. 30 beboere, men ingen el og vand, ingen telefon eller mobiltelefon, ingen sundhedsstation og kun et lille depot, som gør det ud for butik. Til gengæld er Qeqertat områdets bedste sted for fiskeri af hellefisk, fangst af narhval og så er det tæt på rensdyr.

På baggrund af Birgitte Hoffmanns og Kåre Hendriksens undersøgelser er man i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for at starte en produktion af ræklinger i Qeqertat.  Den fine hellefisk giver ræklinger af udsøgt kvalitet. Ræklinger er papirtynde skiver af tørret hellefisk og en stor delikatesse i Grønland.

Der regnes på hvad det vil koste at etablere den nødvendige infrastruktur og hvad indtjeningen vil betyde for udviklingen af området. Som led i at udnytte de lokale ressourcer har Grønlands Selvstyre besluttet, at der skal etableres et elværk og en vandforsyning i Qeqertat.

Qaanaaq hellefisk – et pilotprojekt

Pilotprojekt med fokus på skånsomt linefiskeri af hellefisk, der skal udvikle lokalsamfundets økonomiske udbytte af fiskeriet i Qaanaaq og omkringliggende bygder. Hellefisken har en unik kvalitet på delikatesseniveau og fiskemetoden giver en meget høj og præcis sporbarhed for alle fangster.

Projektet er støttet af Avannaata Kommunia, Grønlands Selvstyre og ICE SEA, og har som formål at

  1. Styrke branding og markedsføring, forarbejdning og afsætning af områdets råvarer, så de kan sælges til en højere pris end tilfældet er i dag. Branding af hellefisken tager afsæt i den unikke fortælling om fiskernes særlige og skånsomme fangstmetode i kombination med områdets natur og kultur.
  2. Den merværdi, der skabes, anvendes i Qaanaaqområdet med henblik på at styrke en lokal, bæredygtig udvikling.

Aktiviteter · Forskningsprojekter i 2014, 2015 og 2017 har bidraget til at undersøge lokale vilkår og erhvervsmuligheder.

Juli 2017

Felttur i Qaanaaq med indsamling af fortællinger til branding og for at finde lokale nøglepersoner, der kan bidrage til det videre udviklingsarbejde og konkrete aktiviteter.

Juni 2018

Første workshop blev afholdt på Hotel Sinatur i Frederiksdal med præsentation og diskussion af projektets ideer blandt danske og grønlandske nøglepersoner.

Selve hellefisken blev testet via fem nyudviklede opskrifter.Læs opsamlingen fra workshoppen her og få opskrifterne her.

Efteråret 2018

Felttur med dialog med lokale i Qaanaaq om udvikling af projektet. Herunder møder med lokale fangere og andre lokale nøglepersoner for at sikre den komplicerede logistik i forbindelse med at få flyfriske hellefisk til Danmark i foråret 2019.

Videre udvikling af strategi for branding og diskussion af forretningsmodeller, alliancer og netværk i relation til forædling og markedsføring.

Strategiske events for at styrke branding, PR og salg af skånsomt fanget hellefisk fra Grønland i Danmark og bidrage til lokal bæredygtig udvikling i Qaanaaq.

Foråret 2019

Forsøg med at sende flyfriske hellefisk til danske restauranter.

Event med kokke og særligt indbudte gæster og netværk, der laver mad med hellefisk fra Qaanaaq.

Kontakt

Vi er et hold med vidt forskellige kompetencer, der arbejder sammen i ICE·SEA. Vores fokus er drive en lønsom socialøkonomisk virksomhed, med afsæt i vores respektive specialer for at styrke grønlandske lokalsamfunds bæredygtige udvikling.

Fælles er, at vi elsker Grønland og har mange relationer, der strækker sig fra de sociale og familiemæssige til de faglige.

CVR 39594994  ·  Lån & Spar Bank Reg. nr. 0400 Konto 4023796479

Birgitte Hoffmann

Lektor, Ph.D.

birgitte@icesea.dk

Jeg forsker i muligheder for at styrke bæredygtig lokal udvikling og er optaget af at omsætte forskningen til praksis i samarbejde med mennesker i Qaanaaq og andre relevante aktører.

Arbejder på Aalborg Universitet i København med klimatilpasning og omstillingsdynamikker med særlig fokus på samarbejde mellem borgere og professionelle.

Fast underviser på Arktisk Ingeniør Uddannelse siden den startede i 2001 og har gennemført en række forskningsprojekter om vilkår for bæredygtig erhvervsudvikling i Grønland.

Kåre Hendriksen

Lektor, Ph.D.

kre@icesea.dk

Jeg forsker i lokal erhvervsudvikling i grønlandske bosteder og infrastrukturens betydning. Fokuserer på hvordan de lokale kompetencer Qaanaaq og bygderne kan bringes i spil og i samspil med en forbedret infrastruktur kan understøtte den lokale udviklingsdynamik.

Jeg er ansat ved den arktiske ingeniøruddannelse, som DTU driver i Sisimiut, og gennem mange års forskning har jeg besøgt langt de fleste grønlandske bosteder.

Peer Frausing

Kok

peer@icesea.dk

Jeg varetager produktudvikling og kvalitetssikring med fokus på at udforske forædlingsmulighederne som den unikke kvalitet af hellefisken byder på.
Joberfaring som køkkenchef, F&B Manager, Kongeskibet Dannebrog, Hotel Hans Egede, Remmen A/S m.fl. De seneste år primært beskæftiget med produktudvikling og – forædling og har læst Sundhed & Økonomi på SDU.

Boet i Grønland i 7 år, og foretager stadig årlige rejser til Grønland. Formand for New Arctic, velgørende forening, og udfører konsulentopgaver.

Robert Jensen

Journalist · BA Visuel Kommunikation · Businesscoach ICC

robert@icesea.dk

Mit fokus er brandingstrategi, kommunikation og brandingproces for at skabe og styrke det brand som både hellefisken og Qaanaaq fortjener.

Til daglig driver jeg virksomheden Black og hjælper virksomheder med at blive bedre til branding. Viden og erfaring om brandingstrategi er pakket i Rejseplan for Branding, som sætter branding i system. Dertil leveres konsulentopgaver i brandingstrategi og kommunikationsrådgivning.

Jeg har besøgt Grønland mange gange og har flere venner i det smukke land.